Skład książek

Oprócz druku, oferujemy naszym klientom również usługę składu i łamania tekstu oraz opracowania graficznego książek.
Najczęściej zdarza się nam opracowywać wydawnictwa akademickie, jednakże przygotowujemy także beletrystykę, publikacje naukowe oraz katalogi.
Każda praca jest wyceniana indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Oferujemy zarówno samą usługę składu z przekazaniem gotowych plików klientowi, jak również skład wraz z drukiem książki.
W przypadku składu i druku służymy też pomocą osobom, które decydują się na samodzielne wydanie książki - posiadamy własną pulę numerów ISBN dzięki czemu podatek za druk takiej publikacji wynosi tylko 5%.

Na początku pracy wykonujemy skład kilku stron po czym przesyłamy je klientowi do akceptacji. Następnie, w przypadku uzyskania akceptu, opracowujemy całą publikację i przesyłamy ją do sprawdzenia i korekty. Po zakończeniu prac związanych z nanoszeniem uwag i ostatecznym zaakceptowaniu materiału przekazujemy pliki do produkcji lub, w przypadku kiedy zlecenie obejmowało tylko skład, przekazujemy otwarte pliki do dyspozycji klienta.

Przy przekazywaniu plików do składu należy pamiętać o kilku rzeczach:
  • Tekst powinien być przekazany w pliku .doc lub .docx (może być zapisany w programie Microsoft Office lub Libre Office).
  • W treści powinny być wyraźnie wydzielone nagłówki, treść główna oraz inne dodatkowe teksty, najlepiej przy pomocy styli akapitowych.
  • Jeżeli w treści występują grafiki lub zdjęcia, powinny one być umieszczone w pliku we właściwym miejscu oraz dodatkowo przekazane jako osobne pliki (.jpg lub .tif).
  • Już na etapie składu należy określić czy publikacja będzie pełnokolorowa czy czarno-biała. W przypadku tej drugiej opcji wszystkie kolorowe ilustracje zamienimy na skalę szarości.
  • Jeśli w grę wchodzi również projekt okładki, prosimy o przesłanie pomysłu, sugestii, grafik które miałyby znaleźć się na okładce.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem DTP.

Powered by MasterApps