Przygotowanie plików

Prace do druku przyjmujemy w formatach wektorowych lub jako mapy bitowe, wszystkie muszą być dostarczone w kolorystyce CMYK.

Akceptowalne formaty plików to:

 • preferowany format plików (obowiązkowy przy pracach wielostronicowych).
 • może być użyty przy pracach jednostronicowych (plakat, ulotka), charakteryzuje się widoczną kompresją grafiki, przez co nie nadaje się do prac zawierających drobny tekst. Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1.
 • może być użyty przy pracach jednostronicowych (plakat, ulotka). Format ten nie posiada kompresji. Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w trybie 8-bitów/kanał. Projekty przygotowane w formacie TIFF nie mogą zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych (dodatkowych). Przed wysłaniem takiego projektu należy sprawdzić czy nie zawiera on takich elementów i usunąć je jeśli występują.
Szczegółowe informacje jak przygotować pliki do druku określonego produktu znajdują się na stronie zamówienia tego produktu.

Po uprzednim ustaleniu z Drukarnią, klient może przesłać pliki otwarte (możliwe do edycji) w następujących formatach:

 • Adobe Illustrator CC (wersja bez znaczenia)
 • Adobe Photoshop CC (wersja bez znaczenia)
 • Adobe InDesign CC (wersja bez znaczenia)

Do każdego z powyższych formatów należy dostarczyć materiały źródłowe (fonty, połączone grafiki, itd.).

Nie akceptujemy plików .cdr (Corel Draw).

Aby poprawnie przygotować pliki do druku należy pamiętać:
 • Tekst w plikach powinien być zamieniony na krzywe, w przypadków plików PDF dopuszczalne jest dołączenie podzbioru czcionki (subset).
 • Mapy bitowe powinny być przestrzeni barwnej CMYK i rozdzielczości 300 dpi.
 • Każdy projekt powinien być przygotowany w przestrzeni barwnej CMYK.
 • Wymagane są spady na projektach 2-3 mm.
 • Odsunięcie od krawędzi cięcia napisów i innych ważnych elementów o min. 3 mm (zalecane 5 mm).
 • Maksymalny rozmiar papieru to 487x330 mm (SRA3+), co pozwala nam wydrukować pełne formaty A3 i A4 (pozbawione marginesów technologicznych).
UWAGA:

Nie gwarantujemy poprawnego wydruku z przesyłanych, dostarczonych plików jeśli nie były one właściwe przygotowane do druku. Aby uzyskać pełną informację prosimy o uprzednie skonsultowanie kwestii projektowych.

Powered by MasterApps